იყავით დაცული ფინანსური და საგადასახადო რისკებისგან

ფინანსური მრჩეველი

იმის გამო, რომ დღეს საქართველოში საკანონმდებლო ბაზა რთული და ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგობრივია, კლიენტს უჭირს ცალსახა და არგუმენტირებული გადაწყვეტილების მიღება.

კომპანია “პრაიმ აუდიტი” თავის კლიენტებს ბონუსად (უკვე არსებულ მომსახურებასთან ერთად დამატებით – უფასოდ) სთავაზობს განსაკუთრებულ ფინანსურ პროდუქტს,  ფინანსური მრჩევლის კონსულტაციას. ფინანსური მრჩევლები კლიენტებს აძლევს სპეციალისტის რჩევას და რეკომენდაციებს თუ როგორ უნდა მართონ მათ თავიანთი ფინანსები, მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომელიც საუკეთესოდ შეხვდება მათი საჭიროებებს. ფინანსური მრჩეველი აძლევს თავის კლიენტებს მიუკერძოებელ და პროფესიონალურ რჩევებს.

პროფესიონალთა გუნდი დამკვეთს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას:
კონსულტაციები საგადასახადო და სამეწარმეო სამართლის საკითხებზე;
სტანდარტული ხელშეკრულებების მომზადება და ექსპერტიზა;
გადასახადების ოპტიმიზაცია;
კლიენტის მიზნებზე მორგებული საგადასახადო და სამართლებრივი გადაწყვეტილებების შემუშავება;

ჩვენ დიდ ყურადღებას ვუთმობთ კლიენტის საგადასახადო და იურიდიულ პრობლემებს, რადგან თითოეული ასეთი პრობლემის მოუგვარებლობა ნიშნავს შესაძლო ჯარიმებს, სანქციებსა და საურავებს


ვალუტის კურსი

prime baner

ბანერის ადგილი